Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizace: 12.05.2016

Společnost Kromtech Alliance Corp. (dále jen „společnost“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Přístupem k našim webům nebo používáním našeho softwaru vyjadřujete souhlas se shromažďováním a využíváním informací způsoby popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Abychom zajistili úplné zabezpečení vašich osobních údajů, důsledně dodržujeme veškeré postupy v oblasti ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů platí pro:

 • používání produktů a služeb naší společnosti,
 • návštěvy webů http://mackeeper.comhttp://www.kromtech.net,
 • návštěvy veškerých dalších propojených stránek nebo aplikačních služeb nabízených naší společností.

Prováděním výše uvedených činností potvrzujete, že přijímáte naše zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se zabývají manipulací s informacemi, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu („osobní údaje“), shromažďovanými naší společností při používání našich produktů a služeb.

Shromažďování a využívání informací

Během vaší návštěvy na našem webu nebo při používání našeho softwaru můžeme shromažďovat a využívat různé typy informací o vaší osobě. Tyto informace využíváme pouze za účelem rychlého a účinného poskytování produktů a služeb zákazníkům. Vaše osobní údaje dále můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali důležité informace o produktu či službě, které používáte, včetně kritických aktualizací a oznámení.

Které osobní údaje shromažďujeme

Shromažďujeme následující údaje o zákaznících:

Vámi poskytované informace

Při používání našeho webu nebo při jiných příležitostech je potřeba zadat osobní údaje.

Jedná se o tyto údaje:

 • uživatelské jméno a heslo,
 • jméno,
 • kontaktní údaje (například e-mailová adresa),
 • fakturační údaje (například číslo kreditní karty a datum její platnosti).

Účet Kromtech/MacKeeper si můžete vytvořit také pomocí přihlašovacích služeb, například služby Facebook Connect. Tyto služby ověřují vaši identitu a umožňují vám sdílet s námi určité osobní údaje, například vaše jméno a e-mailovou adresu, které se použijí k předvyplnění našeho registračního formuláře.

Údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze k následujícím účelům:

 • vytvoření účtu, který vám umožní spravovat licence k produktům společnosti Kromtech,
 • systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) v rámci zákaznické podpory,
 • e-maily s informacemi o novinkách, aktualizacích atd.

Tyto údaje nám umožňují rychle a účinně poskytovat produkty a služby zákazníkům. Dále je používáme k účelům komunikace, například k informování o aktualizacích vašeho produktu nebo o speciálních nabídkách.
Údaje poskytované uživatelem nejsou doplňovány údaji z jiných zdrojů.

Jakmile zakoupíte náš software, propojí se údaje shromážděné naším softwarem s vašimi osobními údaji; tyto informace mohou být použity k vyřízení technických či produktových požadavků nebo požadavků na zákaznickou podporu, které nám zašlete.
Závažné nepřesnosti v informacích, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu, například údaje o účtu nebo kontaktní údaje, může uživatel opravit ve svém účtu Kromtech.

Automaticky shromažďované informace

Kromě informací, které sami zadáte, můžeme některé informace rovněž shromažďovat automaticky za účelem vylepšování uživatelského prožitku při používání našeho produktu a za účelem vylepšování produktu samotného; jedná se mimo jiné o tyto informace:

 • informace o uživatelské konfiguraci,
 • IP adresy,
 • soubory cookie,
 • informace o prohlížeči.

Různé údaje, například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo, rovněž shromažďujeme při registraci účtu Kromtech.

Tato data používáme k následujícím účelům:

 • zjištění počtu návštěvníků našeho webu a frekvence jejich návštěv,
 • získání informací o tom, kolik lidí používá naše produkty a služby,
 • zjištění, které produkty a služby jsou používány častěji než ostatní,
 • shromažďování dalších statistických informací.

Shromažďování informací od dětí

Web nebo služby naší společnosti nejsou zaměřeny na děti. Od dětí mladších 13 let nesmíme vědomě shromažďovat informace, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu.

Je-li vám méně než 13 let, nepoužívejte náš produkt a služby a ani k nim jakýmkoli způsobem nepřistupujte. Naše společnosti si vyhrazuje právo na smazání těchto informací v případě, že zjistí, že v rámci svých služeb shromáždila bez svolení rodičů údaje o dětech mladších 13 let, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistíte, že vaše dítě mladší 13 let získalo účet pro používání našich služeb, kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@mackeeper.com a vyžádejte si smazání osobních údajů dítěte.

Informace shromažďované aplikací MacKeeper:

 • e-mailové adresy,
 • IP adresy,
 • informace o vašem Macu (verze systému Mac OS, model a sériová čísla Macu, adresa MAC, celkové informace o systému),
 • informace o vašich aplikacích (např. verze, velikost, datum poslední aktualizace atd.),
 • výsledky kontroly nástrojem Najít a opravit.

Shromažďované informace používáme k těmto účelům:

 • registrace účtu MacKeeper/Kromtech,
 • řádné fungování aplikace MacKeeper,
 • sestavování individuálního seznamu doporučených oprav / aktualizací softwaru.

Chcete-li smazat svůj účet Kromtech, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Služba Ochrana proti odcizení

Ochrana proti odcizení je jedna z bezpečnostních funkcí aplikace MacKeeper. Ve výchozím nastavení je Ochrana proti odcizení vypnutá. Pokud Ochranu proti odcizení zapnete, služba každou hodinu automaticky shromažďuje údaje o IP adrese vašeho počítače a jeho geografické poloze.
Krádež nebo ztrátu počítače můžete nahlásit ve svém účtu Kromtech na kartě Anti-Theft. Služba pak shromažďuje údaje o jeho IP adrese a poloze a trasovací informace (traceroute) a dále každých pět minut pořizuje fotografii vestavěnou nebo externí kamerou.
Údaje automaticky shromážděné službou Ochrana proti odcizení jsou naprosto anonymní. Ani případný přístup třetích stran k těmto datům proto neovlivní vaše soukromí.

Služba Internetová bezpečnost

Služba Internetová bezpečnost aplikace MacKeeper využívá antivirový engine společnosti Avira. Pokud si nainstalujete naši službu Internetová bezpečnost, která zahrnuje nástroje Bezpečné procházení, Automatické aktualizace zabezpečení a Antivirová kontrola, potvrzujete, že jste se seznámili s licenčním ujednáním společnosti Avira a s jejími zásadami ochrany osobních údajů, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi.

Informace shromažďované e-mailem:

Příležitostně e-mailem obdržíte průzkumy spokojenosti zákazníků, v jejichž rámci vás žádáme o sdělení názoru a o některé dodatečné osobní údaje. Tyto informace využívá výhradně naše společnost ke svým interním potřebám a za účelem vylepšování svých produktů a služeb a také celkového uživatelského prožitku.

Informace poskytované třetími stranami:

Vaše osobní údaje, například e-mailovou adresu, poskytnuté třetími stranami (např. společností cleverbridge) můžeme využít k vlastním propagačním činnostem, například zasílání informací o aktualizacích produktů a speciálních nabídek v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti cleverbridge. Pokud s tímto způsobem využití údajů nesouhlasíte, nedokončujte nákup našeho produktu.

Uchování dat

Vaše informace uchováme po dobu, po kterou bude aktivní váš účet, nebo po dobu potřebnou k tomu, abychom vám poskytovali své služby. Vaše informace budeme uchovávat a používat způsobem, který je nutný k dodržení našich právních povinností, řešení sporů a prosazení našich dohod. Vaše informace v našich databázích uchováme i poté, co ukončíte vztah se společností Kromtech. Pokud si přejete zrušit svůj účet nebo požadujete, abychom vaše informace nadále nepoužívali k tomu, abychom vám poskytovali své služby, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Příležitostně můžeme pověřovat další společnosti, poradce a dodavatele tím, aby naším jménem poskytovali různé vymezené služby. Těmto společnostem poskytneme pouze takové osobní údaje, které potřebují k poskytnutí služby. Jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto údajů a nesmějí je využívat k jiným účelům. Vaše informace, na jejichž základě však nebude možné identifikovat konkrétní osobu, můžeme předat například v případě převodu podniku, pokud je to vyžadováno právními předpisy atd.

Sdílení vašich osobních údajů

Příležitostně můžeme pověřovat další společnosti, poradce a dodavatele tím, aby naším jménem poskytovali různé vymezené služby. Těmto společnostem poskytneme pouze takové osobní údaje, které potřebují k poskytnutí služby. Jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto údajů a nesmějí je využívat k jiným účelům.
Příklady:

 • Převod podniku: Informace o zákaznících jsou součástí majetku společnosti. Pokud se vlastníkem naší společnosti v důsledku fúze, akvizice, reorganizace nebo úpadku stane třetí osoba, budou této třetí straně předány i informace o zákaznících.
 • Ochrana naší společnosti a dalších osob: Budou-li vaše osobní údaje vyžadovány orgány veřejné správy nebo orgány činnými v trestním řízení, jsme oprávněni tyto údaje předat a zajistit tak soulad s právními předpisy nebo ochranu našich práv, majetku, zaměstnanců, uživatelů atd.
 • S vaším souhlasem: Budeme vás informovat o dalších možných případech sdílení vašich osobních údajů. Toto sdílení máte možnost zakázat.

Sledovací technologie

Pomocí souborů cookie a dalších technologií můžeme shromažďovat údaje potřebné mimo jiné k usnadnění pohybu po našem webu a k optimalizaci uživatelského prožitku napříč více zařízeními.

Jedná se například o tyto údaje:

 • web, který vás odkázal na naše stránky,
 • stránky, které jste navštívili na našem webu,
 • reklamy, které jste zhlédli a na které jste kliknuli na našem webu,
 • využité slevové kódy, včetně typů slevových kódů, které jste zvolili,
 • vaše předvolby, například nastavení hlasitosti,
 • obsah zobrazený na našem webu za účelem individuálního přizpůsobení.

Společnost Kromtech podporuje vývoj standardu „Do Not Track“ (DNT; zákaz sledování uživatele). Naše weby v tuto chvíli nereagují na požadavek DNT. Jakmile bude implementována standardizovaná funkce „Do Not Track“, budeme odpovídajícím způsobem dodržovat nastavení prohlížeče.

Soubory cookie

Soubory cookie využíváme ke sledování vašich činností na našem webu. Tyto drobné textové soubory se ukládají na váš pevný disk a umožňují našim systémů rozpoznat váš prohlížeč. Soubory cookie můžete v prohlížeči zakázat. V takovém případě však nebudete mít přístup k některým zásadním funkcím našeho webu.

Kontrola nad shromažďováním osobních údajů

Společnost Kromtech respektuje rozšířená nastavení ochrany osobních údajů. Podporujeme vývoj a implementaci standardní funkce „Do Not Track“ v prohlížečích, jejímž cílem je poskytovat zákazníkům kontrolu nad shromažďováním a využíváním informací třetími stranami při procházení internetu. Weby společnosti Kromtech v tuto chvíli nereagují na požadavky mechanismu „Do Not Track“. Jakmile bude implementována standardizovaná funkce „Do Not Track“, bude společnost Kromtech odpovídajícím způsobem dodržovat nastavení prohlížeče. S výjimkou případů popsaných v těchto zásadách nikomu bez vašeho souhlasu nepředáváme osobní údaje, které poskytnete na našem webu. V rozsahu, který povolují právní předpisy, učiníme přiměřené kroky k tomu, abychom vás informovali o případech, v nichž musíme v rámci postupů vyžadovaných právními předpisy poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám.

Uživatelská nastavení

Odběr informačních e-mailů od MacKeeperu, resp. společnosti Kromtech můžete kdykoli odhlásit. Závažné nepřesnosti v informacích, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu, například údaje o účtu nebo kontaktní údaje, můžete rovněž opravit ve svém účtu Kromtech. Pokud si přejete smazat svůj účet nebo své osobní údaje, které jsou uloženy v našich databázích, nebo pokud chcete přestat používat naše služby, kontaktujte zákaznickou podporu.

E-mailová komunikace

Příležitostně od naší společnosti obdržíte informace o novinkách a různé propagační materiály, v nichž upozorňujeme na aktualizace produktů nebo speciální nabídky. Pokud od nás tyto e-maily nechcete dostávat, můžete se kdykoli odhlásit ze seznamu adresátů.

Informace o tom, jak se odhlásit, najdete na konci e-mailu, který jste obdrželi.

Zabezpečení

Do webových stránek naší společnosti jsme implementovali řadu bezpečnostních funkcí, jejichž cílem je zamezit neoprávněnému zveřejnění informací o uživatelích, které shromažďujeme na internetu, resp. přístupu k těmto informacím.

V maximální možné míře usilujeme o zabezpečení osobních údajů našich zákazníků. Za tímto účelem implementujeme nejnovější technologie na ochranu dat. Nemůžeme bohužel zaručit 100% zabezpečení vašich osobních údajů. Bezpečnost údajů o uživatelích může být kdykoli ohrožena selháním různých systémů či neoprávněným přístupem. Pokud z našeho webu přejdete na jiný web, nezapomeňte, že neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webů a služeb.

Změny těchto zásad

O případných změnách našich zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat. Pokud dojde k jejich změně, dáme vám vědět e-mailem a sdělením na našem webu.

Máte otázky?

Rádi zodpovíme veškeré otázky, které se týkají těchto zásad ochrany osobních údajů. S veškerými podněty nás kontaktujte e-mailem.