Privacybeleid

Bijgewerkt: 12.05.2016

Wij, Kromtech Alliance Corp. (het "Bedrijf") hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Door onze websites te bezoeken of onze software te gebruiken, stemt u in met de verzameling van informatie en het gebruik daarvan zoals beschreven in dit privacybeleid. Daarom volgen wij nauwgezet alle gegevensbeveiligingsprocedures die erop zijn gericht uw persoonlijke informatie volledig te beveiligen. Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

 • Het gebruik van de producten en services van het Bedrijf.
 • Een bezoek aan de websites http://mackeeper.com en http://www.kromtech.net websites.
 • Een bezoek aan andere gekoppelde pagina's of toepassingsservices die worden aangeboden door het Bedrijf.

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaart u akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Het volgende privacybeleid heeft betrekking op de omgang met persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die door het Bedrijf wordt verzameld wanneer u onze producten en services gebruikt.

Verzameling en gebruik van informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website of uw gebruik van onze software kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en gebruiken. Deze informatie wordt alleen gebruikt om onze producten en services snel en efficiënt aan onze klanten te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken we uw persoonlijke informatie om u belangrijke informatie te kunnen verstrekken over de producten of services die u gebruikt, zoals cruciale updates en meldingen.

Persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld

We verzamelen de volgende gegevens van onze klanten:

Informatie die u zelf aan ons verstrekt

U wordt gevraagd uw persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of anderszins.

Het gaat om de volgende informatie:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Uw naam.
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres).
 • Betalingsgegevens (zoals nummer en vervaldatum van uw creditcard).

U kunt een Kromtech/MacKeeper-account maken met inlogservices zoals Facebook Connect. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u een optie om bepaalde persoonlijke informatie (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen om ons registratieformulier vooraf in te vullen.

De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor:

 • Het maken van een account waarmee u productlicenties van Kromtech kunt beheren.
 • Het CRM-systeem van onze klantondersteuning.
 • Het verzenden van e-mailberichten met nieuws, informatie over updates, enzovoort.

Met behulp van deze gegevens kunnen we onze producten en services snel en efficiënt aanbieden aan onze klanten. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt voor communicatiedoeleinden, zoals meldingen over productupdates of speciale aanbiedingen.
Informatie van gebruikers wordt niet aangevuld met informatie uit andere bronnen.

Wanneer u onze software koopt, wordt de door onze software verzamelde informatie aan uw persoonlijke informatie gekoppeld. Deze informatie wordt mogelijk gebruikt voor het afhandelen van technische vragen en/of verzoeken inzake producten of klantondersteuning die wij van u ontvangen.
Gebruikers kunnen feitelijke onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie, zoals account- of contactgegevens, corrigeren in hun Kromtech-account.

Informatie die automatisch wordt verzameld

Naast de informatie die u zelf invult, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen om het gebruiksgemak van ons product te optimaliseren en het product zelf te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om de volgende informatie:

 • Configuratiegegevens van gebruikers.
 • IP-adressen.
 • Cookies.
 • Browsergegevens.

Tijdens de registratie van een Kromtech-account verzamelen we ook gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Bijhouden hoeveel mensen en onze website bezoeken en hoe vaak ze dat doen.
 • Bijhouden hoeveel mensen onze producten en services gebruiken.
 • Bijhouden welke producten en services het meest worden gebruikt.
 • Verzamelen van andere statistische informatie.

Verzameling van informatie van kinderen

De website of services van het Bedrijf zijn niet gericht op kinderen. Het kan gebeuren dat er per ongeluk persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld van kinderen die jonger zijn dan dertien jaar.

Bent u jonger dan dertien jaar, dan verzoeken we u ons product en onze services op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze te gebruiken. Als blijkt dat de services persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan dertien jaar hebben verzameld, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor deze informatie te verwijderen. Bent u ouder of voogd van een kind dat jonger is dan dertien jaar en ontdekt u dat dit kind een account voor onze services heeft verkregen, neem dan contact op met onze klantondersteuning op support@mackeeper.com en vraag ons de persoonlijke informatie van het kind te verwijderen.

Via MacKeeper verzamelde informatie:

 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Informatie over uw Mac (zoals Mac OS-versie, Mac-model en -serienummer, MAC-adres en algemene systeeminformatie).
 • Informatie over uw apps (zoals versies, grootte, datum van laatste update, enzovoort).
 • Resultaten van de "Zoeken en oplossen"-scan.

Verzamelde informatie wordt gebruikt ten behoeve van:

 • Het registreren van het MacKeeper/Kromtech-account.
 • Het correct functioneren van MacKeeper.
 • Het aan u verstrekken van een overzicht van aanbevolen oplossingen/software-updates.

U kunt contact opnemen met onze klantondersteuning als u uw Kromtech-account wilt verwijderen.

Antidiefstal-service

Antidiefstal is een van de beveiligingsfuncties van MacKeeper. Antidiefstal is standaard uitgeschakeld. Wanneer u de Antidiefstal-service activeert, verzamelen we om het uur automatisch het IP-adres en de geografische positie van uw computer.
U kunt uw computer als GESTOLEN of VERLOREN opgeven via uw Kromtech-account op het tabblad van de Antidiefstal-service. Heeft u dat gedaan, dan wordt om de vijf minuten het IP-adres verzameld, de locatie getraceerd, de route gevolgd en een foto gemaakt met behulp van de iSight-camera of een externe camera.
De gegevens die automatisch door de Antidiefstal-service worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op uw privacy, ook niet als deze gegevens aan derden openbaar worden gemaakt.

Internetbeveiliging

De functie Internetbeveiliging van MacKeeper wordt mogelijk gemaakt door het antivirusprogramma van Avira. Door installatie van onze Internetbeveiliging-service, die de functies "Realtime veilig surfen", "Automatische beveiligingsupdates" en "Realtime antivirusscan" bevat, bevestigt u de EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers) en het privacybeleid van Avira te hebben gelezen en begrepen en daarmee in te stemmen.

Informatie die wordt verzameld via e-mail:

Via e-mail ontvangt u zo nu en dan een tevredenheidsenquête waarin u wordt gevraagd ons uw mening te geven en enige aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend intern door ons gebruikt ter verbetering van onze producten en diensten en om u een betere gebruikservaring te bieden.

Informatie die wordt geleverd door derden:

Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, die wordt geleverd door derden (bijvoorbeeld cleverbridge) kan door ons worden gebruikt voor promotieactiviteiten, zoals het verstrekken van informatie over productupdates en speciale aanbiedingen, conform het privacybeleid van cleverbridge. Als u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht de aankoop van ons product niet voort te zetten.

Bewaring van gegevens

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om services aan u te leveren. We bewaren en gebruiken uw informatie voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten na te leven. Als u uw relatie met Kromtech beëindigd, blijft uw informatie in onze databases bewaard. Wilt u uw account annuleren of wilt u niet dat wij uw informatie nog langer gebruiken om services aan u te leveren, neem dan contact op met onze klantondersteuning.

In sommige gevallen schakelen we andere bedrijven, adviseurs en contractanten in om namens ons beperkte services te leveren. We verstrekken alleen de persoonlijke informatie die deze bedrijven, adviseurs en contractanten nodig hebben om de service te leveren. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en mogen die informatie niet voor enig ander doeleinde gebruiken. Uw niet-identificeerbare informatie kan bijvoorbeeld door ons worden gedeeld in het geval van een bedrijfsoverdracht, indien dit wettelijk verplicht is, enzovoort.

Delen van uw persoonlijke informatie

In sommige gevallen schakelen we andere bedrijven, adviseurs en contractanten in om namens ons beperkte services te leveren. We verstrekken alleen de persoonlijke informatie die deze bedrijven, adviseurs en contractanten nodig hebben om de service te leveren. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en mogen die informatie niet voor enig ander doeleinde gebruiken.
Enkele voorbeelden waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld:

 • Voor bedrijfsoverdrachten: klantgegevens behoren tot de bedrijfsmiddelen van het Bedrijf. Wanneer het eigendom van het Bedrijf overgaat naar een derde als gevolg van een fusie, overname, reorganisatie of faillissement, worden de klantgegevens ook aan deze derde overgedragen.
 • Ter bescherming van het Bedrijf en anderen: als een gerechtelijke of overheidsinstantie uw persoonlijke informatie vereist, hebben wij het recht om deze informatie openbaar te maken om te voldoen aan de wet of om onze rechten, bezittingen, werknemers, gebruikers, enzovoort te beschermen.
 • Met uw toestemming: u wordt geïnformeerd over andere mogelijke gevallen waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld en u hebt het recht om dit te voorkomen.

Traceringstechnologieën

Via het gebruik van cookies en andere technologieën kunnen we gegevens verzamelen om, onder andere, de navigatie op onze site te vereenvoudigen en de gebruikerservaring op meerdere apparaten te optimaliseren.

Deze gegevens omvatten onder andere:

 • De website die u naar ons heeft doorverwezen.
 • De webpagina's die u op onze site hebt bezocht.
 • De advertenties op onze site die u hebt bekeken en waarop u hebt geklikt.
 • Activiteiten met betrekking tot coupons, bijvoorbeeld de typen coupons die u kiest.
 • Uw voorkeuren, bijvoorbeeld het geluidsniveau dat u hebt ingesteld.
 • Weergegeven inhoud (op basis van wat u bekijkt op onze site) om uw bezoek te personaliseren.

Kromtech ondersteunt de ontwikkeling van een "Do Not Track"-standaard. Op dit moment reageren onze sites niet op "Do Not Track"-mechanismen. Nadat een gestandaardiseerde "Do Not Track"-functie is uitgebracht, zijn we voornemens de betreffende browserinstellingen in acht te nemen.

Cookies

We gebruiken cookies om uw activiteiten op onze website bij te houden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op uw harde schijf en zorgen ervoor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen. U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar dan hebt u geen toegang tot sommige essentiële functies van onze website.

Controle over uw persoonlijke informatie

Kromtech respecteert uitgebreide privacyopties voor gebruikers. We ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van een gestandaardiseerde "Do Not Track"-browserfunctie. Deze functie is bedoeld om klanten controle te geven over de verzameling en het gebruik door derden van informatie die betrekking heeft op hun online activiteiten. Op dit moment reageert Kromtech niet op "Do Not Track"-mechanismen. Nadat een gestandaardiseerde "Do Not Track"-functie is uitgebracht, is Kromtech voornemens de betreffende browserinstellingen in acht te nemen. Tenzij anders vermeld in deze verklaring, wordt persoonlijke informatie die u verstrekt op onze website niet zonder uw toestemming met anderen gedeeld. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we redelijke stappen ondernemen om u te laten weten wanneer we uw persoonlijke informatie aan derden moeten verstrekken als onderdeel van een gerechtelijke procedure.

Opties voor gebruikers

U kunt u op elk gewenst moment afmelden voor e-mailmeldingen van MacKeeper/Kromtech. Ook kunt u feitelijke onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie, zoals account- of contactgegevens, corrigeren in uw Kromtech-account. Wilt u uw account of uw persoonlijke informatie uit onze databases verwijderen, of wilt u zich afmelden van onze services, neem dan contact op met onze klantondersteuning.

E-mailcommunicatie

U ontvangt af en toe nieuwsbrieven en promotiematerialen van het Bedrijf waarin u wordt geïnformeerd over productupdates of speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden van onze mailinglijst.

Onder aan de e-mail die u hebt ontvangen, vindt u informatie over de wijze waarop u zich kunt afmelden.

Beveiliging

We hebben een aantal beveiligingsfuncties op de site geïmplementeerd die zijn bedoeld om ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot de gebruikersinformatie die we online verzamelen, te helpen voorkomen.

We doen er alles aan om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen door de nieuwste gegevensbeveiligingstechnologieën te implementeren. We kunnen de beveiliging van uw persoonlijke informatie echter niet voor 100% garanderen. Het is altijd mogelijk dat informatie van gebruikers als gevolg van systeemfouten of ongeoorloofde toegang in gevaar wordt gebracht. Indien u via onze website naar andere websites navigeert, houd er dan rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en services.

Wijzigingen van dit beleid

We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid. Zodra dergelijke wijzigingen zich voordoen, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail of via onze website.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit privacybeleid. U kunt ons bereiken via dit e-mailadres.