Polityka prywatności

Zaktualizowano: 12.05.2016

Firma Kromtech Alliance Corp. („Firma”) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników. Korzystając z naszych witryn internetowych lub naszego oprogramowania, Użytkownik akceptuje opisane w niniejszej polityce prywatności praktyki związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych. W związku z tym ściśle przestrzegamy wszystkich procedur ochrony danych, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Nasza polityka prywatności dotyczy:


Wykonując powyższe czynności, Użytkownik potwierdza, że akceptuje naszą Politykę prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności opisano sposób postępowania z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby („danymi osobowymi”), które Firma gromadzi, gdy Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Gdy Użytkownik korzysta z naszych witryn lub naszego oprogramowania, możemy gromadzić i wykorzystywać różnego rodzaju dane dotyczące Użytkownika. Te dane są wykorzystywane wyłącznie do szybkiego i skutecznego świadczenia usług oraz dostarczania produktów naszym klientom. Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczące produktów lub usług, z których korzysta, w tym informacji o ważnych aktualizacjach oraz powiadomień.

Dane osobowe, które gromadzimy

Gromadzimy następujące dane uzyskane od naszych klientów:

Informacje podawane przez Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w naszej witrynie lub w inny sposób.

Są to następujące dane:

 • login i hasło;
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail);
 • informacje rozliczeniowe (np. numer i data ważności karty kredytowej);

Użytkownik może utworzyć konto Kromtech/MacKeeper, korzystając z usług umożliwiających logowanie, takich jak Facebook Connect. Te usługi uwierzytelniają tożsamość Użytkownika i umożliwiają udostępnienie nam określonych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Informacje podane przez Użytkownika są używane wyłącznie:

 • do utworzenia konta, za pomocą którego Użytkownik może zarządzać licencjami na produkty firmy Kromtech;
 • w systemie CRM działu obsługi klienta;
 • w e-mailach z informacjami o nowościach, aktualizacjach itd.

Te dane umożliwiają szybkie i skuteczne przedstawienie naszych produktów i usług klientom. Poza tym są one używane w komunikacji, np. do powiadamiania o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych.
Informacje podane przez Użytkownika nie są uzupełniane informacjami z innych źródeł.

Gdy Użytkownik zakupi nasze oprogramowanie, informacje pozyskane przez nasze oprogramowanie zostają powiązane z danymi osobowymi Użytkownika i mogą być wykorzystywane do obsługi wysyłanych do nas zgłoszeń do pomocy technicznej, produktowej lub obsługi klienta.
Na swoim koncie Kromtech Użytkownik ma możliwość skorygowania istotnych nieścisłości w danych osobowych, takich jak dane dotyczące konta czy dane kontaktowe.

Informacje gromadzone automatycznie

Oprócz informacji podawanych przez Użytkownika możemy automatycznie gromadzić informacje umożliwiające nam usprawnianie obsługi Użytkowników korzystających z naszego produktu oraz wprowadzanie usprawnień w samym produkcie. Są to między innymi:

 • informacje dotyczące konfiguracji;
 • adresy IP;
 • pliki Cookie;
 • informacje o przeglądarce.

Podczas rejestracji kont Kromtech prosimy też o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Te dane wykorzystujemy do:

 • określenia liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz częstotliwości odwiedzin;
 • określenia liczby użytkowników naszych produktów i usług;
 • określenia, które produkty i usługi są używane częściej od innych;
 • gromadzenia innych informacji statystycznych.

Gromadzenie danych dzieci

Witryny oraz usługi firmy nie są przeznaczone dla dzieci. Może się zdarzyć, że w sposób nieświadomy będziemy gromadzić dane osobowe umożliwiające identyfikację dotyczące dzieci w wieku poniżej 13 roku życia.

Osoby w wieku poniżej 13 roku życia proszone są o bezwzględne powstrzymanie się od korzystania z naszych produktów i usług oraz uzyskiwania do nich dostępu w jakikolwiek sposób. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju informacji w razie stwierdzenia, że umożliwiające identyfikację dane osobowe dzieci w wieku poniżej 13 roku życia zostały zgromadzone w ramach usług bez zgody rodziców. W przypadku stwierdzenia, że dziecko w wieku poniżej 13 roku życia uzyskało konto w ramach naszych usług, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@mackeeper.com i zażyczyć sobie usunięcia jego danych osobowych.

Informacje gromadzone przez program MacKeeper:

 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • informacje o Macu (wersja Mac OS, model i numer seryjny Maca, adres MAC, ogólne informacje o systemie);
 • informacje o aplikacjach (np. wersje, rozmiar, data ostatniej aktualizacji);
 • wyniki skanowania przez funkcję Znajdź i rozwiąż.

Gromadzone informacje są używane do:

 • rejestracji konta MacKeeper/Kromtech;
 • zapewnienia poprawnego działania MacKeepera;
 • udostępniania Użytkownikowi listy zalecanych poprawek/aktualizacji oprogramowania.

Jeśli Użytkownik zechce usunąć konto Kromtech, powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

„Usługa Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe”

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe to jedna z funkcji ochrony dostępnych w MacKeeperze. Domyślnie funkcja Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe jest wyłączona. Włączenie przez Użytkownika funkcji Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spowoduje automatyczne rejestrowanie co godzinę adresu IP komputera oraz jego położenia geograficznego.
Użytkownik może zgłosić KRADZIEŻ lub ZGUBIENIE komputera na swoim koncie Kromtech na karcie Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wówczas rejestrowanie adresu IP, monitorowanie położenia, śledzenie trasy i robienie zdjęć przy użyciu wbudowanej kamery iSight lub podłączonej kamery zewnętrznej będzie odbywać się co pięć minut.
Dane gromadzone automatycznie w ramach usługi Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są całkowicie anonimowe. Dlatego nawet jeśli zostaną ujawnione innym podmiotom, nie będzie to miało wpływu na prywatność Użytkownika.

„Zabezpieczenia internetowe”

W funkcji Zabezpieczenia internetowe MacKeepera używany jest mechanizm antywirusowy firmy Avira. W przypadku instalacji naszej usługi Zabezpieczenia internetowe, która obejmuje Bezpieczne przeglądanie, Automatyczne aktualizacje zabezpieczeń i Skanowanie antywirusowe, Użytkownik potwierdza przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na warunki Licencji użytkownika firmy Avira oraz Politykę prywatności firmy Avira.

Informacje gromadzone przez e-mail:

Od czasu do czasu Użytkownik będzie otrzymywać od nas e-maile związane z badaniem zadowolenia klientów, w których prosimy o przekazanie opinii oraz dodatkowych informacji osobistych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie przez nas w związku z ulepszaniem naszych produktów i usług oraz podnoszeniem zadowolenia klientów.

Informacje przekazywane przez inne podmioty:

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, takie jak adres e-mail, przekazywane przez inne podmioty (np. cleverbridge) do działań promocyjnych, np. do powiadamiania o aktualizacjach i ofertach specjalnych. W tym przypadku obowiązuje Polityka prywatności cleverbridge. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien zrezygnować z zakupu naszego produktu.

Przechowywanie danych

Dane Użytkownika będą przez nas przechowywane w czasie, gdy konto Użytkownika będzie aktywne lub w razie konieczności w związku ze świadczeniem przez nas usług na rzecz Użytkownika. Będziemy przechowywać dane użytkownika i korzystać z nich w razie potrzeby w celach związanych z wypełnianiem obowiązków prawnych, rozstrzyganiem sporów oraz egzekwowaniem warunków naszych umów. W przypadku zakończenia przez Użytkownika współpracy z firmą Kromtech, dane Użytkownika nadal będą przechowywane w naszych bazach danych. Jeśli Użytkownik zechce anulować swoje konto lub zażyczy sobie, abyśmy przestali wykorzystywać jego dane w celu świadczenia naszych usług, powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Możemy od czasu do czasu zlecać innym firmom, konsultantom oraz wykonawcom wykonywanie określonych usług w naszym imieniu. Będziemy przekazywać tym firmom wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów związanych ze świadczeniem tych usług. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności danych i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. Możemy na przykład udostępnić dane Użytkownika, które nie umożliwiają identyfikacji w przypadku przeniesienia własności Firmy, gdy jest to wymóg prawny.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Możemy od czasu do czasu zlecać innym firmom, konsultantom oraz wykonawcom wykonywanie określonych usług w naszym imieniu. Będziemy przekazywać tym firmom wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów związanych ze świadczeniem tych usług. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności danych i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
Przykład:

 • Przeniesienie własności Firmy: informacje o klientach są zasobami biznesowymi Firmy. Dlatego gdy Firma staje się własnością innego podmiotu w wyniku fuzji, przejęcia, reorganizacji lub bankructwa, informacje o klientach również są przekazywane temu podmiotowi.
 • Ochrona Firmy i innych podmiotów: jeśli ujawnienia danych osobowych Użytkownika wymagają instytucje rządowe lub prawne, mamy prawo do ich ujawnienia w celu zachowania zgodności z prawem lub ochrony naszych praw, własności, pracowników, użytkowników itd.
 • Za zgodą Użytkownika: poinformujemy Użytkownika o innych możliwych przypadkach udostępnienia jego danych osobowych, a Użytkownik będzie mieć prawo do niewyrażenia na to zgody.

Technologie umożliwiające śledzenie

Korzystając z plików cookie oraz innych technologii, możemy gromadzić informacje, mając na celu między innymi ułatwienie korzystania z naszej witryny oraz zapewnienie optymalnej wygody korzystania z naszych usług na różnych urządzeniach.

Mogą to być między innymi następujące informacje:

 • witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik trafił do nas;
 • strony internetowe oglądane przez Użytkownika w naszej witrynie;
 • reklamy oglądane i kliknięte przez Użytkownika w naszej witrynie;
 • działania związane z kodami rabatowymi, w tym rodzaje kodów rabatowych wybieranych przez Użytkownika;
 • preferencje Użytkownika takie jak poziom głośność;
 • wyświetlanie zawartości spersonalizowanej na podstawie treści oglądanych przez Użytkownika w naszej witrynie.

Kromtech wspiera opracowanie standardu „do not track” (opcji uniemożliwiającej śledzenie). W chwili obecnej nasze witryny nie reagują na mechanizmy DNT. Po opublikowaniu ustandaryzowanej funkcji „Do Not Track” (DNT) zamierzamy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do śledzenia działań Użytkownika w naszej witrynie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika, dzięki którym nasze systemy mogą rozpoznać jego przeglądarkę. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, ale utraci wtedy dostęp do ważnych funkcji naszej witryny.

Kontrola Użytkownika nad własnymi danymi osobowymi

Kromtech szanuje prawo Użytkownika do zachowania prywatności. Wspieramy opracowanie i wdrażanie standaryzowanej funkcji przeglądarki „Do Not Track”, która ma zapewnić użytkownikom kontrolę nad gromadzeniem i wykorzystaniem ich danych przez strony trzecie w związku z działaniami użytkowników w witrynach internetowych. W chwili obecnej Kromtech nie reaguje na mechanizmy „Do Not Track”. Po opublikowaniu ustandaryzowanej funkcji „Do Not Track” Kromtech zamierza odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym oświadczeniu dane osobowe podawane przez Użytkownika w naszej witrynie nie będą udostępniane bez jego zgody. W zakresie, w którym jest to prawnie dozwolone, podejmiemy odpowiednie działania w celu powiadomienia Użytkownika o konieczności przekazania jego danych osobowych stronom trzecim w ramach postępowań sądowych.

Prawa Użytkownika

W dowolnym momencie Użytkownik może anulować subskrypcję, by nie otrzymywać żadnych wiadomości e-mail z powiadomieniami od MacKeepera/firmy Kromtech. Użytkownik ma również możliwość korygowania istotnych nieścisłości w swoich danych osobowych umożliwiających identyfikację, takich jak dane dotyczące konta lub dane kontaktowe na koncie Kromtech. Jeśli Użytkownik zechce usunąć konto lub swoje dane osobowe przechowywane w naszych bazach danych, albo zechce zrezygnować z korzystania z naszych usług, powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Komunikacja e-mailowa

Co jakiś czas Użytkownik będzie otrzymywać od Firmy biuletyny i różne materiały promocyjne informujące o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas takich e-maili, może wypisać się z listy dystrybucyjnej.

Odpowiednie instrukcje są widoczne u dołu takiego e-maila.

Bezpieczeństwo

W naszej witrynie zastosowaliśmy wiele funkcji zabezpieczających, które mają pomóc w zapobieganiu bezprawnemu upublicznianiu gromadzonych przez nas przez Internet danych użytkowników oraz uzyskiwaniu do nich dostępu.

Dokładamy wszelkich starań, by zabezpieczyć prywatne informacje naszych klientów, wdrażając najnowsze technologie ochrony danych. Nie możemy jednak zagwarantować w 100% bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Awarie systemów lub nieupoważniony dostęp do systemów w każdej chwili mogą zagrozić prywatności Użytkownika. Przechodząc z naszej witryny do innej witryny, Użytkownik powinien mieć na uwadze, że nie odpowiadamy za politykę prywatności innych witryn i usług.

Zmiany w niniejszej Polityce

Będziemy informować Użytkownika o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Gdy takie zmiany będą miały miejsce, powiadomimy o nich Użytkownika e-mailem i w naszej witrynie.

Pytania

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Uwagi należy przesyłać pod adres e-mail.