Sekretesspolicy

Uppdaterad: 12.05.2016

Vi, Kromtech Alliance Corp. (”Företaget”) arbetar hårt för att skydda din integritet.Genom att besöka våra webbplatser eller använda vår programvara samtycker du till den informationsinsamling och de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi följer därför strikt alla dataskyddsprocedurer så att din personliga information förblir säker. Vår sekretesspolicy gäller följande:

 • användning av produkter och tjänster från företaget
 • besök på webbplatserna http://mackeeper.com, http://www.kromtech.net
 • besök på alla andra länkade sidor eller tillämpningstjänster som erbjuds av företaget.

Genom att utföra någon av ovannämnda handlingar bekräftar du att du samtycker till vår sekretesspolicy.

Nedanstående sekretesspolicy omfattar hantering av personligt identifierbar information (”personlig information”) som samlas in av företaget när du använder våra produkter och tjänster.

Insamling och användning av information

När du besöker vår webbplats eller använder vår programvara kan vi samla in och använda olika typer av information om dig. Den här informationen används enbart för att vi snabbt och effektivt ska kunna leverera våra produkter och tjänster till kunderna. Vi kan dessutom komma att använda din personliga information för att ge dig viktig information om den produkt eller tjänst du använder, till exempel kritiska uppdateringar och meddelanden.

Personlig information som vi samlar in

Vi samlar in följande data från våra kunder:

Information som du tillhandahåller

Du kommer att behöva uppge din personliga information på vår webbplats eller på annat sätt.

Informationen består exempelvis av följande:

 • Inloggnings- och lösenordsuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress)
 • Faktureringsinformation (till exempel nummer och förfallodatum för kreditkort)

Du kan skapa ett Kromtech/MacKeeper-konto med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect. Dessa tjänster autentiserar din identitet och ger dig en möjlighet att dela viss personlig information med oss (till exempel namn och e-postadress) för att automatiskt fylla i inloggningsformuläret.

Information som du tillhandahåller används endast i följande syften:

 • för att skapa ett konto där du kan hantera Kromtech-produktlicenser
 • för CRM-system för kundsupport
 • för e-postmeddelanden med information om nyheter, uppdateringar osv.

Tack vare dessa data kan vi snabbt och effektivt leverera våra produkter och tjänster till kunderna. Dessutom används den för kommunikation, exempelvis för att meddela dig om produktuppdateringar eller specialerbjudanden.
Användarinformationen kompletteras inte av information från andra källor.

När du har köpt programvaran kopplas den information som samlas in av vår programvara till din personliga information och kan användas för att hantera förfrågningar om teknisk support, produktsupport eller kundsupport som du skickar till oss.
Användaren kan korrigera väsentliga felaktigheter i fråga om personligt identifierbar information, till exempel konto- eller kontaktinformation, i dennes Kromtech-konto.

Information som samlas in automatiskt

Utöver information som du själv anger kan vi komma att samla in information automatiskt för att optimera din upplevelse när du använder produkten eller för att förbättra själva produkten. Det kan till exempel handla om

 • information om användarkonfiguration
 • IP-adresser
 • cookies
 • webbläsarinformation.

När du registrerar ett Kromtech-konto samlar vi även in information såsom namn, e-post och telefonnummer.

Dessa data används för att

 • ta reda på hur många som besöker vår webbplats och hur ofta
 • ta reda på hur många som använder våra produkter och tjänster
 • ta reda på vilka produkter och tjänster som används oftare än andra
 • samla in viss annan statistisk information.

Insamling av information från barn

Företagets webbplats och tjänster är inte riktade till barn. Vi får inte medvetet samla in personligt identifierbar information från barn under 13 år.

Om du är under 13 år ska du inte använda vår produkt och våra tjänster vid något tillfälle eller på något sätt. Företaget förbehåller sig rätten att radera denna information om det framkommer att personligt identifierbar information om barn under 13 år har samlats in i tjänsterna utan målsmans godkännande. Om du är förälder eller målsman och upptäcker att ditt barn under 13 har erhållit ett konto i våra tjänster kan du kontakta vår kundsupport på support@mackeeper.com och begära att det barnets personliga information tas bort.

Information som samlats in via MacKeeper:

 • e-postadress
 • IP-adress
 • information om din Mac (Mac OS-version, Mac-modell och serienummer, MAC-adresser, övergripande systeminformation)
 • information om dina appar (t.ex. version, storlek, datum för senaste uppdatering osv.)
 • resultat av genomsökning för Hitta och fixa.

Insamlad information används i följande syften:

 • för att registrera MacKeeper/Kromtech-kontot
 • för att MacKeeper ska fungera ordentligt
 • för att ge dig en lista över rekommenderade korrigeringar/programvaruuppdateringar.

Kontakta vår kundsupport om du vill radera ditt Kromtech-konto.

”AntiStöld-tjänst”

AntiStöld är en av säkerhetsfunktionerna i MacKeeper. AntiStöld är inaktiverat som standard. Om du aktiverar AntiStöld-tjänsten samlar den automatiskt in datorns IP-adress och geografiska position en gång i timmen.
Du kan rapportera din dator som STULEN eller FÖRSVUNNEN i Kromtech-kontot på fliken AntiStöld. Därefter samlar den in IP-adress, spårar plats och förflyttning samt tar ögonblicksbilder med den inbyggda iSight-kameran eller en extern kamera var femte minut.
Data som samlas in automatiskt via AntiStöld-tjänsten är helt anonyma. Därför påverkas inte din anonymitet även om de lämnas ut till en tredje part.

”Internetsäkerhet”

MacKeepers funktion för internetsäkerhet drivs av Aviras antivirusmotor. Om du installerar vår tjänst för internetsäkerhet, som innehåller Real Time Safe Browsing (säker surf i realtid), Automatic Security Updates (automatiska säkerhetsuppdateringar) och Real Time Antivirus Scan (antivirusgenomsökning i realtid) bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Aviras EULA (licensvillkor för slutanvändaren) och sekretesspolicy.

Information som samlas in via e-post:

Du kommer ibland att få enkäter om kundnöjdhet via e-post där vi ber om din åsikt och lite mer personlig information. Detta används enbart för vårt eget interna bruk så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster och göra användarupplevelsen ännu bättre.

Information som tillhandahålls av tredje parter:

Vi kan använda din personliga information, såsom e-postadress, som vi får från en tredje part (t.ex. cleverbridge) för våra kampanjer. Det kan bland annat handla om att informera dig om produktuppdateringar och specialerbjudanden, och allt sker i enlighet med cleverbridges sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detta ska du inte gå vidare med produktköpet.

Datakvarhållning

Vi behåller din information så länge som kontot är aktivt eller så länge som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi behåller och använder din information efter vad som krävs för att efterleva våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och vidmakthålla våra avtal. I händelse av att du avslutar relationen med Kromtech kommer vi fortfarande att behålla din information i våra databaser. Om du vill avsluta ditt konto eller begära att vi inte längre använder din information för att tillhandahålla tjänsterna till dig ska du kontakta vår kundsupport.

Det kan hända att vi anlitar andra företag, konsulter och leverantörer för att utföra begränsade tjänster å våra vägnar. Vi ger bara dessa företag den personliga information de behöver för att utföra tjänsten. De måste bevara informationen konfidentiell och de får inte använda den i något annat syfte. Vi kan till exempel dela din icke identifierbara information i händelse av en affärsöverföring, om det krävs enligt lag osv.

Utlämning av din personliga information

Det kan hända att vi anlitar andra företag, konsulter och leverantörer för att utföra begränsade tjänster å våra vägnar. Vi ger bara dessa företag den personliga information de behöver för att utföra tjänsten. De måste hålla informationen konfidentiell och de får inte använda den i något annat syfte.
Till exempel:

 • Företagsöverföringar: Kundinformation utgör en del av företagets affärstillgångar. Om företagets ägarskap övergår till en tredje part till följd av sammanslagning, förvärv, omorganisation eller konkurs överförs även kundinformation till denna tredje part.
 • Skydd av företaget och andra: Om statliga eller rättsliga institutioner behöver tillgång din personliga information har vi rätt att lämna ut den om det krävs för att vi ska följa lagen eller skydda våra rättigheter, vår egendom, våra anställda, våra användare eller annat.
 • Med din tillåtelse: Du kommer att få information om andra möjliga tillfällen då vi kan lämna ut din personliga information, och du har rätt att förhindra detta.

Spårningsteknik

Genom att använda ”cookies” och annan teknik kan vi samla in data om bland annat följande: För att förenkla navigeringen på vår webbplats och för att optimera användarupplevelsen på flera enheter.

Dessa data kan innehålla bland annat

 • den webbplats som hänvisade dig till oss
 • de webbsidor som du har öppnat från vår webbplats
 • de annonser som du har öppnat och klickat på från vår webbplats
 • kupongaktivitet, till exempel vilka typer av kuponger som du väljer
 • lagring av dina inställningar, till exempel volymkontroll eller spelpoäng
 • innehållsvisning utifrån vad du visar på vår webbplats för att anpassa ditt besök.

Kromtech stödjer utvecklingen av en DNT-standard som inte spårar (Do Not Track). För tillfället svarar våra webbplatser inte på DNT-mekanismer. När en standardiserad DNT-funktion lanseras avser vi att anpassa webbläsarinställningarna därefter.

Cookie

Vi spårar din aktivitet på vår webbplats med hjälp av cookies. Dessa små textfiler lagras på din hårddisk och gör att våra system kan känna igen din webbläsare. Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men då får du inte tillgång till vissa viktiga funktioner på vår webbplats.

Kontroll av din personliga information

Kromtech respekterar förbättrade användarkontroller i fråga om integritet. Vi stödjer utvecklingen och implementeringen av en DNT-webbläsarfunktion som standard. Den utformas för att ge kunderna kontroll över tredje parters insamling och användning av information om webbläsaraktiviteter. För tillfället svarar inte Kromtech på DNT-mekanismer. När en standardiserad DNT-funktion lanseras avser Kromtech att anpassa webbläsarinställningarna därefter. Förutom det som beskrivs i denna förklaring delar vi inte personlig information du anger på vår webbplats utan din tillåtelse. I den utsträckning vi har laglig rätt att göra så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om vi skulle behöva lämna din personliga information till tredje parter som en del av en juridisk process.

Användaralternativ

Du kan när som helst sluta prenumerera på e-postmeddelanden från MacKeeper/Kromtech. Du kan även korrigera väsentliga felaktigheter i personligt identifierbar information, till exempel konto- och kontaktinformation, i ditt Kromtech-konto. Om du vill radera ditt konto eller din personliga information som finns lagrad i våra databaser eller om du vill avsluta tjänsten ska du kontakta vår kundsupport.

E-postkommunikation

Ibland kommer du att få nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial av olika slag från företaget där vi berättar om produktuppdateringar eller specialerbjudanden. Om du inte vill få sådan e-post från oss kan du avanmäla dig från vår distributionslista.

Det finns information om hur du gör detta längst ned i det e-postmeddelande du har fått.

Säkerhet

Vi har implementerat ett antal säkerhetsfunktioner på webbplatsen som ska förhindra obehörig publicering av eller åtkomst till den användarinformation vi samlar in online.

Vi gör allt vi kan för att våra kunders privata information ska vara säker genom att använda oss av de senaste dataskyddsteknikerna. Vi kan dock inte garantera att din personliga information är 100 procent säker. Risken finns alltid att olika systemfel eller obehörig åtkomst kan leda till att användarinformation kommer ut. Om du navigerar till en annan webbplats från vår webbplats ska du vara medveten om att vi inte ansvarar för den andra webbplatsens sekretesspolicy eller tjänster.

Ändringar i denna policy

Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar av vår sekretesspolicy. Så snart ändringar sker informerar vi dig via e-post eller via vår webbplats.

Har du frågor?

Du är välkommen att ställa frågor om vår sekretesspolicy. Skicka dina frågor till e-postadressen.